Παρατηρήσεις, ελλείψεις και πιθανές διορθώσεις που χρειάζονται

fansubber

Μέλος του προσωπικού
Μέλος
Περιμένουμε εδώ τις παρατηρήσεις σας, αλλά παρακαλούμε μόνο όσον αφορά το φόρουμ.
 
Πίσω
Μπλουζα Κάτω μέρος