Παρατηρήσεις, ελλείψεις και πιθανές διορθώσεις που χρειάζονται

  • Έναρξη μίζας fansubber
  • Ημερομηνία έναρξης

fansubber

Μέλος
Περιμένουμε εδώ τις παρατηρήσεις σας, αλλά παρακαλούμε μόνο όσον αφορά το φόρουμ.
 
Μπλουζα Κάτω μέρος