Λεξικά

antonino

Fansubber
Διαχειριστής
FnSbrs Team
Χρήσιμες ιστοσελίδες
Χρηστικό λεξικό της Νεοελληνικής ΓλώσσαςΒοηθήματα ( Μεταφραστικές Μηχανές ) στα Ελληνικά

http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html ( Η Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα )
http://www.wordreference.com/engr/
http://dictionary.sensagent.com/translate/en-el/
http://www.wikiled.com/English-Greek-translate-default.aspx
https://mymemory.translated.net/
http://iate.europa.eu/SearchByQueryEdit.do
http://www.asas.gr/catalogue/ ( Ακρωνύμια, συντομογραφίες, αρκτικόλεξα )
http://en.bab.la/dictionary/english-greek/ ( Γενικής φύσης )


Λεξικά Γενικής Χρήσης

http://dictionary.cambridge.org/
https://en.oxforddictionaries.com/definition/online
http://www.macmillandictionary.com/
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.dictionary.com/
http://www.answers.com/
http://www.abbreviations.com/abbreviations/A (Εύρεση λέξεων από συντομογραφίες)
https://www.acronymfinder.com/ (Συντομογραφίες, ακρωνύμια)
http://www.teicrete.gr/users/kutrulis/Glosika/Latin_Dict_Full.htm ( Λατινικές εκφράσεις )


Slαng- Αργκό λέξεις

https://www.urbandictionary.com/ ( Λέξεις αργκό )
http://www.slangsearch.com/index.html
http://www.insideprison.com/glossary.asp ( αργκό της φυλακής )


Ιατρικά

http://www.biomedlexicon.com/cgibin/hweb?-V=medterms&-uF&_VLANGUAGE=gr ( ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΩΝ )(ΝΕΟ)
http://www.med.auth.gr/depts/forlang/gr/Glossary_gr.htm ( Λεξικό Ιατρικών όρων )
http://medimaging.gr/diagimaging/thesaurus.htm ( Ορολογία Υπερηχοτομογραφίας )
http://www.helsim.gr/index.php?option=com_glossary&task=list&letter ( Όροι Ανοσολογίας )
http://www.medilexicon.com/dictionary ( Ιατρικό Λεξικό )
http://www.medindia.net/medical-abbreviations-and-acronyms/index.asp (αρκτικόλεξα, συντομογραφίες)
http://www.rtstudents.com/rnstudents/rn-abbreviations.htm ( αρκτικόλεξα, συντομογραφίες Νοσοκόμων )


Διάφορα λεξικά

http://www.fotoart.gr/texniki/englishgreek/ (φωτογραφικοί όροι )
http://aibook.csd.auth.gr/glossary.asp ( τεχνητής νοημοσύνης )
http://www.exentric.gr/support/glossary.htm ( Γλωσσάρι Internet )
http://www.glavopoulos.gr/lexicon/data/a.shtm ( Ασφαλιστικοί & Οικονομικοί Όροι )
http://www.coachbasketball.gr/p/blog-page_4139.html ( Ορολογία Μπάσκετ )
http://www.pro-dance.gr/dances/ball...jazz-tap-irish/ballet-dance/ballet-dictionary ( Tο λεξικό του Μπαλέτου )
http://www.moto-teleterm.gr/search_gr.asp ( Βάση Τηλεπικοινωνιακών Όρων )
http://www.lawnet.gr/lexiko.html ( Λεξικό Νομικών Όρων )
http://sailing2greece.blogspot.gr/2010/11/blog-post_6247.html ( Λεξικό Ναυτικών Όρων )
http://www.jewelpedia.com/lexicon_en_gr.php ( Λεξικό Τεχνικών Όρων Κοσμηματοποιίας )
https://www.proz.com/?sp=kog&source_lang=eng&target_lang=ell ( Όροι Αγγλικά σε Ελληνικά για 109 ειδικότητες )
Microsoft Search Terminology (Αναζήτηση ορολογίας προϊόντων της Microsoft σε πολλές γλώσσες) (ΝΕΟ)
Αγγλοελληνικό γλωσσάριο όρων Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (by @xaskoiev)
 
Τελευταία επεξεργασία:
  • Μου αρέσει
Αντιδράσεις: trias
Πίσω
Μπλουζα Κάτω μέρος